שאלות על רצועות האף של Hiloi (5)

אם קראת ולא מצאת פתרון בבסיס הידע שלנו, אנא שלח כרטיס.