כמה זמן לוקח לעבד את ההחזר שלי? (2)

אם קראת ולא מצאת פתרון בבסיס הידע שלנו, אנא שלח כרטיס.